Kraftige vinder

Sterke vinder fra nord og vest farer hardt med skogen her.

Legg inn en kommentar